logo3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

ผู้บังคับบัญชา

หน้าแรก-งานอำนวยการ-ผู้บังคับบัญชางานอำนวยการ

 frameimg22 682501
พ.ต.ท.หญิง ครองขวัญ  สายล
สว.ธร.ฯ
    frameimg22 682502           frameimg22 682503           frameimg22 682504            frameimg22 682505
      ร.ต.อ.สมทรง  จุลศร           ร.ต.ท.ฐิตารีย์  ดำศรี           ร.ต.ท.เมธินี  หาญใจ         ร.ต.ต.กำจัด  เสนาสนะ
   รอง สว.ธร.ฯ                        รอง สว.ธร.ฯ                        รอง สว.ธร.ฯ                        รอง สว.(ป.)ฯ
   frameimg22 682508            frameimg22 682507             frameimg22 682509          frameimg22 682506
                           ด.ต.หญิงวิภาวัลย์ อุปลา     ด.ต.คณัง เนาวโคอักษร            ด.ต.อำนวย อุทัยเกษม  ส.ต.อ.หญิงณิชาภา พรหมสุวรรณ
                                         ผบ.หมู่(ป.)                           ผบ.หมู่(ป.)                             ผบ.หมู่(ป.)                        ผบ.หมู่(ธร.)

| TOP |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง