logo3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

หน้าแรก-กิจกรรม-บรรยายยาเสพติด>เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมพงษ์ ศรีอ่อน รอง สวป.สภ.ปากพนัง เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องยาเสพติดให้ แก่นักเรียนโรงเรียนปากพนัง จำนวน ๒๐๐ คน ที่เข้าค่ายคุณธรรมที่วัดรามปรดิษฐ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช


1007807  1007803

 

1007805  1007804

 

    เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วสันต์ พวงน้อย ผกก.สภ.ปากพนัง มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมพังษ์  ศรีอ่อน รอง สวป.สภ.ปากพนัง เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องยาเสพติดให้ แก่นักเรียนโรงเรียนปากพนัง จำนวน ๒๐๐ คน ที่เข้าค่ายคุณธรรมที่วัดรามประดิษฐ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

 

 

รับแจ้งเอกสารหาย

รับแจ้งเอกสารหาย

| TOP |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง