logo3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

หน้าแรก-กิจกรรม- ตรวจการฝึกประจำปี ๕๘>พ.ต.อ วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการตรวจการฝึกและประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศธร เกื้อเซง รองผกก. สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการตรวจการฝึก ณ สนามโรงเรียนหัวไทร วันที่ ๘ พ.ค.๕๘ โดยมี สภ.ปากพนังสภ.บางนบ สภ.หัวไทร สภ.เขาพังไกร


พ.ต.อ วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการตรวจการฝึกและประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ พร้อมด้วยพ.ต.ท.พงศธร เกื้อเซง รองผกก. สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการตรวจการฝึก ณ สนามโรงเรียนหัวไทร วันที่ ๘ พ.ค.๕๘ โดยมี ๔ สภ. ร่วมประกวดการฝึกดังนี้  สภ.หัวไทร,สภ.ปากพนัง,สภ.เขาพังไกร,สภ.บางนบ 

รับแจ้งเอกสารหาย

รับแจ้งเอกสารหาย

| TOP |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง