logo3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

หน้าแรก-กิจกรรม-ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร> พ.ต.อ.สมศักดิ์ แก้วมี ผกก.สภ.ปากพนัง พ.ต.ต.เจริญ ศรีหรัญ สวป.สภ.ปากพนัง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน


พ.ต.อ.สมศักดิ์ แก้วมี ผกก.สภ.ปากพนัง พ.ต.ต.เจริญ ศรีหรัญ สวป.สภ.ปากพนัง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน

รับแจ้งเอกสารหาย

รับแจ้งเอกสารหาย

| TOP |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง