logo3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

 

                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

ร่วมกิจรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ตรวจความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
บรรยายเรื่องยาเสพติดให้แก่นักเรียนโรงเรียนปากพนัง
ครูตำรวจ D.A.R.E.
ขอเชิญประชาชน อ.ปากพนัง ร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน" ช่วงเทศการปีใหม่
กิจกรรม"ร่วมพลังคนคลองน้อยปลูกป่าชายเลน"
ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังเเม่น้ำปากพนัง
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
MOUปากพนังปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%

ผู้กำกับการ

168306

พ.ต.อ.วิระศักดิ์  ฝอยทอง 

 

   

     

                  

messageImage 1578455302593

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สภ.ปากพนัง อ่านต่อ

messageImage 1578457515331

ครูตำรวจ D.A.R.E

สภ.ปากพนัง      อ่านต่อ

47985111

ฝากบ้าน    สภ.ปากพนัง

อ่านต่อ

วระศกด4

ภาพการปฏิบัติหน้า

         

         82123240474

         265219S 54140970

รับแจ้งเอกสารหาย

รับแจ้งเอกสารหาย

เข้าระบบ

พยากรณ์อากาศ

  

077

088

099

010

011

  

012

018

016

017

013

019

020

021

014

015

| TOP |

Copyright © 2015. All Rights Reserved.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรปากพนัง